.

Bente Christensen Strand:

BALANSETRENER FOR HODE, KROPP OG SJEL

Jeg er utdannet ved Bio Medicus Akademiet i Oslo, og har hatt egen praksis siden 2004. I tillegg til terapeututdannelsen, er jeg også pedagog/lærer – noe som har vært mitt yrke gjennom flere år.
Mitt arbeid med både barn og voksne, har gitt meg mange verdifulle erfaringer, som jeg bruker daglig i behandlinger.

Mellommenneskelige relasjoner er et viktig ledd i mitt virke.
Samtidig legger jeg også vekt på individets vekst og egenverdi. Det er viktig at du har det bra med deg selv, og at du fyller på med energi og glede.
Dersom du har vondt i kroppen, kan du også ha ”vondt” i tankene, og omvendt.

Jeg arbeider derfor med både det psykiske og det fysiske i kroppen.

Kommunikasjon er også et sentralt begrep i utvikling. Det handler om hvordan du snakker til deg selv, og hvordan du kommuniserer med omverdenen.
I den forbindelse, må vi ofte snu noen tankemønstre, og innlærte sannheter, for å finne ut av hva som fungerer bra; og gjøre mer av det.

JEG KAN HJELPE DEG VED Å TILBY:

Alle disse behandlingsformene virker utrensende og avbalanserende på kroppen. Kroppen får hjelp til selv å sette i gang helbredende prosesser.

Som supplement til mine behandlinger, kan jeg også bruke Tibetanske klangboler/syngeboller. De har en overtone og undertone som virker inn på frekvensene i kroppen.

SALG AV ALOE VERA JUICE fra Forever Living
http://www.foreverliving.se/no/hjem

BALANSETRENER – for hode kropp og sjel.
Bente Chr. Strand
Dronning Åstas gate 16,
Eikli
3511 Hønefoss

TLF. FOR TIMEBESTILLING: 93 45 73 93
email: soltinde@online.no