.


Solkilden - gir deg  hjelp til å mestre psykiske og fysiske utfordringer !

SÆRLIG SENSITIVITET; et fantastisk potensiale.

Å være særlig sensitiv er et karaktertrekk, som fører til at man i større grad er mottagelig for sanseintrykk og stimuli enn hos flertallet.
Ca 20% av befolkningen er disponert for dette karaktertrekket. Det er en biologisk forskjell i nervesystemet som gjør at hjernen bearbeider , og mottar inntrykk på en dypere måte enn hos flertallet. Den amerikanske pykologen og forfatteren Elaine Aron har gjordt forskning på særlig sensitivitet gjennom flere år.

Det å være særlig sensitiv kan gjøre seg gjeldene på flere måter; f.eks:

Jeg er selv særlig sensitiv, og har erfart at sårbarheten i dette har gitt meg styrke og glede.
Det er en gave å kunne utnytte sensitiviteten til en ”veiviser” i livet ditt.

VIL DU VITE MER OM DET Å VÆRE SÆRLIG SENSITIV?

Jeg holder foredrag, og tilbyr veiledning i det å utnytte ditt potensiale med din sensitivitet.

Er du som voksen/ungdom særlig sensitiv, eller har du noen i din nærmeste familie som er det?
Har du et særlig sensitivt barn/ungdom?

Er du særlig sensitiv som person? Vil du vite mer om det å være særlig sensitiv, og gjøre dette til en styrke i ditt liv? Har både én til én samtale, og holder foredrag om dette.”

Jeg gir veiledning i å forebygge stress og overstimulering i hverdagen.

Ta kontakt på telefon: 93 45 73 93, eller mail: soltinde@online.no

 

Bente Christensen Strand

er BALANSETRENER – for hode kropp og sjel og jobbes med mange forskjellige teknikker - les mer på denne siden

Rolf Arne Strand

er coach og gjør både gruppe coaching og enkeltvis.
Økonomisk coaching - les mer på denne siden